GALERIE HRDINŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

V říjnu 2019 byla v reprezentačních prostorách prvního patra Nového paláce Pražského hradu otevřena fotografická galerie připomínající hrdiny, kteří s nasazením vlastního života bojovali za svobodu naší země, zachránili lidské životy či prokázali jiné hrdinství a byli za ně oceněni prezidentem republiky udělením Medaile Za hrdinství.

Galerie hrdinů (detail)
Chodba, s obrazy hrdinů
Medaile vystavené v galerii hrdinů

Prezident republiky udělí státní vyznamenání

28. října 2020

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2020 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost státu a občanů, vynikající bojovou činnost, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů, za hrdinství a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti politiky, hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu a zásluhy o územní samosprávný celek.

Vzhledem k aktuální situaci prezident republiky udělí a propůjčí státní vyznamenání v řádovém dni 28. října 2021.

Prezident republiky se rozhodl ocenit tyto osobnosti:

Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, genmjr. v.v. Františka Cháberu,

Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam, Karla Gotta,

Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, plk. Josefa Koukala,

Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy genmjr. v.v. Ing. Miloslava Masopusta,

Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, armádního generála Heliodora Píku,

Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D.,

Medailí Za hrdinství Janu Březinovou,

Medailí Za hrdinství, in memoriam, nstrm. Petra Langa,

Medailí Za hrdinství prap. Vladimíra Šupu,

Medailí Za zásluhy MUDr. Jiřího Běhounka,

Medailí Za zásluhy Karla Brücknera,

Medailí Za zásluhy Ing. Tomáše Cihláře, CSc.,

Medailí Za zásluhy Josefa Černého,

Medailí Za zásluhy prof. PhDr. Petra Čorneje,

Medailí Za zásluhy Ing. arch. Vladimíra Dohnala,

Medailí Za zásluhy Josefa Dvořáka,

Medailí Za zásluhy Evu Erbenovou,

Medailí Za zásluhy Jaroslava Faltu,

Medailí Za zásluhy MgA. Václava Fantu,

Medailí Za zásluhy, in memoriam, Karla Fialu,

Medailí Za zásluhy doc. Ing. Františka Hezoučkého, Ph.D.,

Medailí Za zásluhy prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.,

Medailí Za zásluhy MUDr. Jaroslava Matýse,

Medailí Za zásluhy plk. Ing. Daniela Miklóse,

Medailí Za zásluhy Václava Nedomanského,

Medailí Za zásluhy PhDr. Petra Nováčka,

Medailí Za zásluhy, in memoriam, Jiřího Ošeckého,

Medailí Za zásluhy Jana Rýdla,

Medailí Za zásluhy plk. gšt. v zál. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA,

Medailí Za zásluhy Josefa Šmukaře,

Medailí Za zásluhy plk. Ing. Petra Šnajdárka,

Medailí Za zásluhy Mgr. Pavla Trávníčka,

Medailí Za zásluhy Ing. Tana Trinha,

Medailí Za zásluhy MUDr. Radima Uzla, CSc.,

Medailí Za zásluhy prof. MgA, Alenu Štěpánkovou Veselou,

Medailí Za zásluhy brig. gen. Martina Vondráška,

Medailí Za zásluhy PhDr. Petera Weisse, CSc.

UDĚLOVÁNÍ A PROPŮJČOVÁNÍ STÁTNÍCH VYZNAMENÁNÍ

Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy. Státní vyznamenání České republiky se dělí na řády a medaile. Řády jsou vyšší formou vyznamenání, které se cizím státním občanům udělují a občanům České republiky propůjčují. Medaile jsou nižší formou vyznamenání; udělují se.


Pokud je státní vyznamenání propůjčeno, insignie řádu se po smrti nositele vrací zpět Kanceláři prezidenta republiky, která veškerou agendu státních vyznamenání spravuje. Tato praxe vychází z principu, že řád je poctou určenou jen vyznamenané osobě, proto se také neuděluje například institucím či kolektivům. Naopak cizím státním příslušníkům jsou státní vyznamenání udělována, přičemž důvodem je nejen historická tradice, ale i reprezentace naší země v zahraničí, neboť udělená státní vyznamenání často tvoří součást pozůstalostí významných osobností, trvale odkazují na pozitivní vzájemné vztahy a reprezentují Českou republiku i po umělecké stránce.
Udělování a propůjčování státních vyznamenání občanům České republiky probíhá v řádových dnech, kterými jsou 1. leden a 28. říjen, a řídí se zákonem č. 154/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky. Právo propůjčovat a udělovat státní vyznamenání přísluší prezidentu republiky. Návrhy na propůjčení nebo udělení státního vyznamenání předkládají hlavě státu Poslanecká sněmovna, Senát a vláda; prezident republiky však může propůjčit nebo udělit státní vyznamenání i bez takového návrhu. Cizím státním příslušníkům může prezident republiky udělit státní vyznamenání i mimo řádové dny.


Zákon také stanovuje, že prezidentu republiky po dobu výkonu funkce přísluší insignie I. třídy obou českých řádů, včetně řádového řetězu Řádu Bílého lva. Po skončení úřadu mu mohou být řády usnesením obou komor Parlamentu České republiky propůjčeny doživotně.

Vyznamenání Anežky Schlattauerové

Prezident republiky Václav Havel udělil v roce 1998 Medaili Za hrdinství paní Anežce Schlattauerové, která za okupace ukrývala pronásledované osoby. (ČTK, foto: Judita Thomová-Mauerová)

Vyznamenání npor. Tomáše Krampla

Prezident republiky Václav Klaus vyznamenal v roce 2008 Medailí Za hrdinství příslušníka speciálních sil npor. Tomáše Kramplu, který prokázal hrdinství při vojenské operaci v Afghánistánu. (AKPR, foto: Marta Myšková)

Vyznamenání Dariny Nešporové

Prezident republiky Miloš Zeman ocenil v roce 2018 Medailí Za hrdinství statečný čin učitelky mateřské školy paní Dariny Nešporové, která s nasazením vlastního života zachránila životy několika dětí. (KPR, foto: Hana Brožková)

Kontakt

Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1
 

posta@hrad.cz