npor. v. v. Božena Ivanová

(* 18. května 1927)

Medaile Za hrdinství za hrdinství v boji

2019

Narodila se v Praze, mládí prožila v tehdejším Sovětském svazu. V šestnácti letech šla k odvodu, kdy nejprve vykonávala pozici spojařky, později absolvovala parašutistický výcvik. V srpnu 1944 byla přidělena do 2. paradesantní brigády 1. československého armádního sboru jako spojařka. Prošla kompletním výcvikem a absolvovala seskoky potřebné k získání parašutistického odznaku. Její plánované nasazení na pomoc Slovenskému národnímu povstání jako spojařky-parašutistky bylo změněno na převelení do Sagary u rumunských hranic, kde byli v té době nutně zapotřebí spojaři. V polovině ledna byla převedena k náhradní rotě, kde zůstala do konce války. Při posunu východní fronty na západ prošla pěšky z Dukelského průsmyku celým Slovenskem.

Dne 28. října 2019 byla Božena Ivanová vyznamenána ve Vladislavském sále Pražského hradu. (ČTK)