Řád T.G.M.

Nositelé Řádu Tomáše Garrigua Masaryka

Prezidentu republiky přísluší řádová insignie I. třídy 

Luisa Abrahams
III. třída, 2003

prof. Robert Badinter
I. třída, 2001

Ing. Rudolf Battěk
III. třída, 1997

Petr Beck
I. třída, 2017

Otta Bednářová
III. třída, 1997

Dr. Richard Belcredi
III. třída, 1998

Jakub Blacký
II. třída, 2008

Elena Bonnerová
II. třída, 2003

Lord Braine z Wheatley
II. třída, 1995

Zbigniew Brzezinski, PhD.
I. třída, 1998

JUDr. Vilém Brzorád, in memoriam
III. třída, 1995

Ing. Bohuslav Bubník
II. třída, 2008

JUDr. Dagmar Burešová
IV. třída, 2002

Vladimír Bystrov
II. třída, 2007

Jiří G. Corn, in memoriam
IV. třída, 1996

Barbara Coudenhove - Kalergi
IV. třída, 2001

Charles Craine, in memoriam
I. třída, 2017

PhDr. Karel Čapek, in memoriam
I. třída, 1995

JUDr. Jakub Čermín
III. třída, 1996

JUDr. Oldřich Černý
III. třída, 1999

Matylda Čiháková
II. třída, 2006

Andrzej Dero
III. třída, 2016

Luboš Dobrovský
III. třída, 2002

prof. MUDr. Rajko Doleček DrSc., in memoriam
I. třída, 2018

JUDr. Jaroslav Drábek, in memoriam
III. třída, 1997

JUDr. Stanislav Drobný
III. třída, 1998

Marie Dubinová
IV. třída, 1998

Vojtěch Dundr, in memoriam
II. třída, 2001

Anděla Dvořáková
I. třída, 2009

Leopold Färber
III. třída, 2012

Eugéne V. Faucher
III. třída, 1996

PhDr. Richard Feder, in memoriam
III. třída, 2002

JUDr. Ladislav Feierabend, in memoriam
I. třída, 1995

prof. Viktor M. Fic
III. třída, 1998

prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
I. třída, 2018

Emil Filla, in memoriam
III. třída, 1998

doc. PhDr. Josef Fischer, in memoriam
III. třída, 1995

JUDr. Viktor Fischl
III. třída, 1996

prof. PhDr. Josef Fišera
III. třída, 1997

plukovník v.v. Jiří Formánek
II. třída, 2007

Mons. Karel Jaroslav Fořt
IV. třída, 2012

David Gill
III. třída, 2014

Ing. Richard Glazar
III. třída, 1997

přeosvícený vladyka Gorazd, pravoslavný biskup český a moravskoslezský, in memoriam
I. třída, 1997

Mons. Jan Graubner
II. třída, 2008

Jaroslav Grosman
III. třída, 2008

František Halas, in memoriam
II. třída, 1997

JUDr. Jan Haluza
II. třída, 2010

Eduard Harant
I. třída, 2014

Václav Havel
I. třída, 2003

Olga Havlová, in memoriam
I. třída, 1997

Hana Hegerová
I. třída, 2014

prof. PhDr. Ladislav Hejdánek
III. třída, 1995

brigádní generál v.v. MUDr. Josef Hercz
I. třída, 2005

genmjr. v.v. Stanislav Hlučka
I. třída, 2005

Hanuš Holzer, in memoriam
I. třída, 2016

prof. Dr. Jiří Horák
III. třída, 2000

Blahoslav Hrubý, in memoriam
II. třída, 1996

Dr. Karel Hrubý
II. třída, 1995

plukovník v.v. Luboš Hruška
V. třída, 1997

Julie Hrušková
II. třída, 2010

JUDr. Antonín Hřebík, in memoriam
II. třída, 1996

Mons. ThDr. Antonín Huvar
III. třída, 1998

JUDr. Václav Hyvnar
III. třída, 1998

Vlasta Chramostová
III. třída, 1998

prof. JUDr. Václav Chytil, in memoriam
III. třída, 2001

Jan Janků
II. třídy, 2010

PhDr. Přemysl Janýr, in memoriam
III. třída, 1999

pplk. v. v. Jaromír Jarmara
IV. třída, 2012

pplk. Jan Jelínek, in memoriam
I. třída, 2019

Milena Jesenská, in memoriam
II. třída, 1996

Rudolf Jílovský, in memoriam
II. třída, 2000

Rudolf Karel, in memoriam
III. třída, 1998

Katarzyna Kacperczyková
IV. třída, 2016

doc. Jan Kačer
IV. třída, 2016

generálmajor Jaroslav Kašpar-Pátý, in memoriam
III. třída, 1998

MUDr. Naděžda Kavalírová
I. třída, 2006

JUDr. Zdeněk Kessler
III. třída, 2002

JUDr. Rudolf Kirchschläger
I. třída, 1996

Jeanne J. Kirkpatrick, PhD.
I. třída, 1998

Henry A. Kissinger, PhD.
I. třída, 1998

Ing. Slavomír Klaban, CSc.
III. třída, 1996

Erazim Kohák
I. třída, 2013

kapitán Václav Kojzar, in memoriam
II. třída, 2006

prof. Valtr Komárek, in memoriam
I. třída, 2016

Sergej Adamovič Kovaljov
II. třída, 2003

JUDr. Jiří Kovtun
III. třída, 1998

František Kriegel, in memoriam
I. třída, 2015

Karel Kryl
I. třída, 2014

plukovník v.v. Arnošt Kubík
III. třída, 2004

Juscelino Kubitschek de Oliveira, in memoriam
I. třída, 1996

Miroslav Kusý
III. třída, 2003

Michaela Küchler
IV. třída, 2014

Jaroslav Kvapil, in memoriam
II. třída, 1998

Adam Kwiatkowský
III. třída, 2016

František Langer, in memoriam
II. třída, 1995

Ing. Josef Lesák
II. třída, 2008

PhDr. Dagmar Lieblová
II. třída, 2011

Detlef Lingemann
III. třída, 2014

JUDr. Ladislav Lis, in memoriam
IV. třída, 2002

P. František Lízna, SJ.
V. třída, 2001

Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz
II. třída, 1998

prof. ThDr. Jan Milíč Lochman
III. třída, 1998

Vladimír Lopaťuk
III. třída, 2011

PhDr. Emil Ludvík
III. třída, 2003

Ing. Josef Lux, in memoriam
II. třída, 2000

prof. JUDr. PhDr. Radomír Luža
III. třída, 1996

Mons. ThDr. Otto Mádr
III. třída, 1997

prof. PhDr. Milan Machovec, DrSc.
III. třída, 2000

Mons. Václav Malý, světící biskup pražský
III. třída, 1998

Zdena Mašínová, in memoriam
IV. třída, 1998

Jeho Excelence Josef Karel Matocha, PhDr. ThDr.

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, in memoriam
I. třída, 1999

prof. PhDr. Jaroslav Mezník Csc.
IV. třída, 1998

Adam Michnik
III. třída, 2003

JUDr. Ing. Jaroslav Musial
IV. třída, 2000

Josefína Napravilová
III. třída, 2009

prof. Dr. Michael Novak
III. třída, 2000

doc. Jaroslav Opat, DrSc.
III. třída, 1998

Jan Opletal, in memoriam
I. třída, 1996

Mons. ThLic. Karel Otčenášek
I. třída, 1995

P. Anton Otte
III. třída, 1996

prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.
III. třída, 1997

Karel Páral
II. třída, 2011

prof. ThDr. h.c. Dominik Pecka, in memoriam
II. třída, 1996

Karel Pecka, in memoriam
III. třída, 1997

Jože Plečnik, in memoriam
I. třída, 2017

JUDr. Josef Plocek
IV. třída, 2012

Mgr. Michael Josef Pojezdný
II. třída, 2006

Karel Poláček, in memoriam
II. třída, 1995

JUDr. Mojmír Povolný
II. třída, 1995

PhDr. Vilém Prečan
III. třída, 1998

RNDr. Hubert Procházka, CSc.
II. třída, 2012

JUDr. Ladislav Rašín, in memoriam
I. třída, 1995

Antonín Remeš, in memoriam
IV. třída, 1996

PhDr. Václav Renč, in memoriam
II. třída, 1998

Mary Robinsonová
I. třída, 2003

PhDr. Zdeněk Rotrekl
III. třída, 1995

Jacques Rupnik
III. třída, 2002

generálporučík v.v. Ing. Tomáš Sedláček
vojenská skupina, III. třída, 2004

Wolfgang Scheur
II. třída, 1995

Karel Jan Schwarzenberg
III. třída, 2002

sestra Anna Magdalena Schwarzová
II. třída, 2011

Karol Efraim Sidon vrchní pražský a zemský rabín
III. třída, 2002

Ryszard Siwiec, in memoriam
I. třída, 2001

Vladimír Sís, in memoriam
III. třída, 1998

mons. Prof. ThDr. Karel Skalický 
IV. třída, 2006

Dagmar Skálová
V. třída, 1997

Mgr. Pavel Smetana synodní senior Českobratrské církve evangelické
III. třída, 2002

Willy Spühler, in memoriam
I. třída, 2003

Max van der Stoel
II. třída, 1996

Drahomíra Strouhalová
IV. třída, 2012

Ladislav Suchomel
III. třída, 2011

Ing. František Suchý
III. třída, 2011

Jiří Suchý
I. třída, 2013

JUDr. Antonín Sum, CSc.
III. třída, 2003

Dr. Jaromír Šavrda, in memoriam
IV. třída, 1998

Ing. František Šedivý
II. třída, 2009

Marie Škarecká
II. třída, 2011

Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada
III. třída, 2003

Prof. Dr. Tomáš Špidlík
IV. třída, 1998

brigádní generál v.v. Miroslav Štandera
I. třída, 2006

ThDr. Bohumil Vít Tajovský
III. třída, 1996

Pavel Tigrid
I. třída, 1995

prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc.
IV. třída, 2000

prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
III. třída, 1998

Bedřich Utitz
IV. třída, 1998

Ludvík Vaculík
III. třída, 1996

Charles A. Vanik
I. třída, 1995

Jindřich Vaško, in memoriam
III. třída, 2001

Mons. Josef Veselý
III. třída, 2009

plukovník v.v. Otokar Vinklář
III. třída, 2004

P. Martin František Vích
III. třída, 2005

Josef Vlček
II. třída, 2010

Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk arcibiskup pražský metropolita a primas český
II. třída, 2002

JUDr. Lubomír Voleník, in memoriam
III. třída, 2003

Antje Vollmerová
III. třída, 2003

Emanuel Viktor Voska, in memoriam
III. třída, 1998

Mons. ThDr. PhDr. Karel Vrána
IV. třída, 2001

ThDr. Antonín A. Weber, in memoriam
II. třída, 1995

prof. PhDr. René Wellek
I. třída, 1995

František Wiendl
III. třída, 2008

Nicholas G. Winton
IV. třída, 1998

František Zahrádka
III. třída, 2007

Miroslav Zikmund
I. třída, 2014

prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann
IV. třída, 2000

Fra. Josef Zlámal, O. Melit. Prior
III. třída, 2004

PhDr.h.c. Pavel Žák
IV. třída, 2009