Kancelář prezidenta republiky:

Správce

Kancelář prezidenta republiky se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, 119 08 Praha 1, Hradčany
IČO: 48136000
Kontaktní údaje DPO
Emílie Tichá
Email: kpr.dpo@hrad.cz

Veškeré žádost vztahující se ke zpracování osobních údajů zasílejte na e-mailovou adresu posta@hrad.cz, kdy do předmětu uveďte zkratku „KPR GDPR“ nebo písemně na kontaktní adresu

Kancelář prezidenta republiky – podatelna
KPR DPO
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1, Hradčany
(vstup z III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce)

Účel zpracování osobních údajů:

Kancelář prezidenta republiky zpracovává osobní údaje na základě zákona, smlouvy nebo uděleného souhlasu. Tyto důvody vyplývají z čl. 6 odst. 1 GDPR.

Stížnost týkající se zpracování osobních údajů Kanceláří prezidenta republiky může subjekt údajů podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Kancelář prezidenta republiky zaručuje subjektu údajů právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz. Žádosti týkající se práv subjektů údajů zasílejte na výše uvedenou kontaktní adresu.

Prohlášení o zpracování osobních údajů prostřednictvím webu

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Účel zpracování osobních údajů

Poskytování služeb subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene b) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být zpracovávány pro účely nabízení služeb:

-Jméno a příjmení
-Emailová adresa

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 1 roku, pokud není u níže uvedeného prohlášení uvedeno jinak.

Zdroje pro získávání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím formulářů pro rezervaci termínů návštěvy expozic pro školy, formulářů pro rezervaci termínů návštěvy komentovaných prohlídek, formuláře pro zaslání vzkazu prezidentu republiky “Napište prezidentovi”, formuláře pro akreditaci novinářů na akce zajišťované Odborem tiskovým Kanceláře prezidenta republiky. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím činnosti pracovníků správce.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Váš návrh“

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem využití služby „Váš návrh“.

Odpovědí na zaslaný dotaz se ukončuje zpracování osobních údajů a ty se archivují po dobu jednoho roku. Po této době dochází k smazání veškerých takto poskytnutých osobních údajů.

Správcem takto poskytnutých osobních údajů je Kancelář prezidenta republiky. Přístup k těmto osobním údajům mají jen oprávnění zaměstnanci Správce, jejichž pracovní náplň obsahuje realizaci této služby.

Kontaktní údaje správců

Email: posta@hrad.cz, poštovní adresa: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1,