Řád Bílého lva

Řád Bílého lva

Řád Bílého lva propůjčuje nebo uděluje prezident republiky občanům České republiky za zvláště vynikající zásluhy o stát, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, školství, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu, za vynikající velitelskou a bojovou činnost, za vědeckou a odbornou práci vojenského a branného charakteru a za významné proslavení vlasti v zahraničí, a těm, kteří nejsou občany České republiky, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch naší země. Řád Bílého lva má dvě skupiny – občanskou a vojenskou, přičemž každá skupina má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší, a řádový řetěz, který může být udělen jen hlavám států.