Řád T.G.M.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Řád Tomáše Garrigua Masaryka prezident republiky propůjčuje nebo uděluje osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a dodržování lidských práv.