MUDr. Rudolf Zvolánek

(* 22. ledna 1964)

Medaile Za hrdinství za záchranu lidského života

2012

V roce 1989 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde získal titul doktora všeobecného lékařství. Poté pracoval ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, zpočátku na klinice anesteziologie a resuscitace, od roku 1995 na klinice plastické a estetické chirurgie, kde působil jako vrchní anesteziolog. V letech 1997 až 2007 byl primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici v Jeseníku. V roce 2007 se vrátil do Brna a začal jako lékař pracovat ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje, od roku 2010 působí i v letecké záchranné službě.


Při zásahu dne 9. března 2011 v Ivančicích zachránil s nasazením vlastního života za mimořádně dramatických okolností život mladému muži, kterého vtáhl stroj mísícího zařízení na plasty malým otvorem do válce o průměru 1,5 metru. Rudolf Zvolánek musel uvnitř zařízení muži amputovat levou ruku, která byla namotána na centrální hřídel, a poté jej vyprostit ze stroje ven. Zraněnému nejen zachránil život, ale díky včasnému a rozhodnému zásahu umožnil i jeho částečné zotavení.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje – Letecká záchranná služba

Letecká záchranná služba v Brně je jednou ze čtyř základen v České republice, které mají nepřetržitý 24hodinový provoz, zdravotnická část posádky slouží během noční služby i pro pozemní zásahy. Piloti letecké záchranné služby jsou díky tzv. brýlím pro noční vidění schopni přistát v terénu i za úplné tmy. Vyškolená posádka dokáže operovat na rozsáhlém území a zajistit rychlé ošetření a transport do nemocnice i ze vzdálenějších oblastí.

Prezident republiky Václav Klaus udělil 28. října 2012 Medaili Za hrdinství lékaři Rudolfu Zvolánkovi. (ČTK)

Rudolf Zvolánek působí také jako lékař v klubu HC Kometa Brno. (ČTK)